Menu
Loader

ΕΦΑΡΜΟΓΗ AΡ.39α ΚΩΔ. ΦΠΑ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ Φ.Π.Α ΒΑΣΗ ΠΟΛ.1150/2017 (Κινητά τηλέφωνα - Κονσόλες για παιχνίδια - Ταμπλέτες Η/Υ και φορητοί υπολ  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου με Φ.Π.Α δεν χρειάζονται τα παρακάτω έγγραφα και η αποστολή της παραγγελίας είναι άμεση    

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποκείμενου και του δικαιώματος έκπτωσης του αγοραστή, δηλαδή ότι είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α., τα φορολογικά στοιχεία δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., εάν ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αγαθά που παραδίδονται μεμονωμένα ή ως ενιαίο σύνολο, τα οποία κατατάσσονται στους κατωτέρω κωδικούς του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Συνδυασμένη Ονοματολογία - Σ.Ο., καν. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει για το 2017 με τον εκτελεστικό κανονισμό 1821/2016/6.10.2016): - Κινητά τηλέφωνα: «85171200». - Κονσόλες για παιχνίδια: «95045000». - Ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές: «84713000».

β) Ο αντισυμβαλλόμενος είναι υποκείμενος στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του.

γ) Παραδόσεις αγαθών που έχουν τόπο φορολογίας το εσωτερικό της Χώρας και δεν απαλλάσσονται ή δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. βάσει λοιπών διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α..

 

 

Για αγορά των παραπάνω συσκευών με έκδοση τιμολογίου με απαλλαγή ΦΠΑ θα πρέπει να αποστείλετε τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα στο σύνολό τους προκειμένου να ελεγχθούν το συντομότερο δυνατόν από το αρμόδιο τμήμα:

Επιχειρήσεις - Ελ. Επαγγελματίες

1. Στοιχεία Φυσικού Προσώπου και Επιχείρησης από το Τaxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο, το πολύ 1 ημέρα πριν την παραγγελία σας για Ατομικές Επιχειρήσεις - Ελ. Επαγγελματίες.

2. Αντίγραφο Έναρξης Εργασιών Επιχείρησης - Ελ. Επαγγελματία.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου Φυσικού Προσώπου για Ατομικές Επιχειρήσεις - Ελ. Επαγγελματίες.

4. Αντίγραφο επαγγελματικού λογαριασμού απο το TAXIS  πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο, το πολύ 1 ημέρα πριν την παραγγελία σας για Ατομικές Επιχειρήσεις - Ελ. Επαγγελματίες.

5. Αποδεικτικό ΓΕΜΗ για όσους είναι υπόχρεοι  Κ1-941οικ/2012 (ΦΕΚ Β’ 1468)

Εταιρείες

1. Στοιχεία Νομικού Προσώπου και Επιχείρησης από το Τaxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο, το πολύ 1 ημέρα πριν την παραγγελία σας για Εταιρείες.

2. Γενικό Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ για Εταιρείες.

3. Καταστατικό Επιχείρησης για Εταιρείες.

4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου Φυσικού Προσώπου για Ατομικές Επιχειρήσεις - Ελ. Επαγγελματίες ή του Νόμιμου Εκπροσώπου για Εταιρείες.

5. Αντίγραφο επαγγελματικού λογαριασμού απο το TAXIS  πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο, το πολύ 1 ημέρα πριν την παραγγελία σας για Εταιρείες.

6. Αποδεικτικό ΓΕΜΗ για όσους είναι υπόχρεοι  Κ1-941οικ/2012 (ΦΕΚ Β’ 1468)

Η εξόφληση θα γίνεται απο Εταιρικό Τραπεζικό Λογαριασμό ή Τραπεζική κάρτα υποχρεωτικά με δικαιούχο το Φυσικό Πρόσωπο για Ατομικές Επιχειρήσεις - Ελ. Επαγγελματίες ή Νόμιμο Εκπρόσωπο για Εταιρείες. 

Η παραλαβή στο κατάστημα θα γίνεται από το ίδιο το Φυσικό Πρόσωπο ή Νόμιμο Εκπρόσωπο με επίδειξη ταυτότητας ή απο άτομο του οποίου θα χορηγηθεί εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής ( ΚΕΠ - αστυνομικό τμήμα ) και την ταυτότητά του ή το διαβατήριο του.

- Τα έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή pdf σ’ ένα ενιαίο email στο b2b@yomobile.gr για να διευκολύνεται ο έλεγχος από το νομικό τμήμα .

- Σε περίπτωση που δεν εχουν αποσταλεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο σύνολό τους η παραγγελία θα ακυρώνεται και θα πρέπει να  πραγματοποιηθεί νέα, ο πελάτης θα ειδοποιείται με e-mail.

- Όταν ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για να προχωρήσετε στην εξόφληση με τραπεζικό έμβασμα.

- Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν ανήκει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε το ΦΠΑ 24% θα χρεωθεί κανονικά στο παραστατικό.

Σε παραγγελία από επαγγελματία θα πρέπει αυτός να είναι ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων. Απαιτείται, δηλαδή, να μην διαθέτει τα προϊόντα  ως μεταπωλητής - ενδιάμεσος  (έλεγχος ΚΑΔ) σε δευτερογενή αγορά καταναλωτών. Η εταιρία μας επειδή δεν είναι εφικτό να έχει μεγάλο απόθεμα προϊόντων, ως ηλεκτρονικό - διαδικτυακό κατάστημα, στηρίζει αποκλειστικά και μόνο τη λιανική και όχι τη χονδρική πώληση και δέχεται παραγγελίες μέσα σε ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα από επαγγελματίες για ένα (1) τεμάχιο.

Επίσης είναι δυνατή η χρήση της υπηρεσίας 39α της ΑΑΔΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποκείμενου και του δικαιώματος έκπτωσης του αγοραστή, δηλαδή ότι είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΦΠΑ.

Με εκτίμηση YoMobile

Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
με Δωρεάν Αντικαταβολή
Δωρεάν Παραλαβή
από το κατάστημά μας
Εγγυήση Προϊόντων
από τον κατασκευαστή
Αγορές - Πωλήσεις - Ανταλλαγές
στις καλύτερες τιμές τις αγοράς